Συζήτηση για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος

Συζήτηση για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λεμεσού με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λεμεσού και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών, διοργάνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο πλαίσιο του προσυνεδριακού του διαλόγου. Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε παρουσίαση και συζήτηση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας με θέμα, «Γαλάζια Λεμεσός: Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων», με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Frederick, τον Δήμο Λεμεσού και συνεργάτες από τα ερευνητικά ιδρύματα DNV-Greece, Marine & Environmental Research lab (MER), Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) και Development Agency of Lemesos (ANELEM).

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου σε χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους ερευνητές και συμμετέχοντες και τόνισε μεταξύ άλλων, «πως το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να καταστεί βασικό τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνική ατζέντα. Αφορά τους πολίτες άρα μας αφορά όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Λεμεσό η οποία όπως όλοι ξέρουμε βιώνει πρωτοφανή και πολυεπίπεδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει επιφέρει ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα τόσο για την τοπική όσο και για την κρατική οικονομία στο σύνολό της. Χωρίς αμφιβολία και στη Λεμεσό χτυπά δυνατά η καρδιά και του παράκτιου τουρισμού, της ναυτιλίας, της ανάπτυξης γης.  


Ωστόσο οφείλουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε και μια ακόμη πραγματικότητα η οποία θα γίνει η καθημερινότητα των παιδιών, των μελλοντικών γενεών της Κύπρου. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει ότι η ανάπτυξη και η οικονομική άνθηση, χωρίς τα σωστά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να επιφέρει και αρνητικά αποτελέσματα».

Σημειώνεται ότι η μελέτη η οποία τέθηκε επί τάπητος στη συζήτηση, εξετάζει συνολικά τις δραστηριότητες σε κύριους τομείς της οικονομίας που αφορούν στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού και παραθέτει εισηγήσεις για εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της πόλης.

6.12.2021