Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την Ομάδα Παραγωγής Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με συμμετοχή όλων των […]

DETAIL
X
X
X