Έχουμε τη μεγάλη ευθύνη παραγωγής πρακτικών προτάσεων και λύσεων. Θα ακούσουμε, θα προτείνουμε, θα συνθέσουμε θέσεις και απόψεις.
Συνεχίζουμε για την Κύπρο του αύριο:

1. Μια χώρα ελκυστική για επενδύσεις, με οικονομία ανθεκτική και ανταγωνιστική, μέσα από ένα δυναμικό, μακροπρόθεσμο και αειφόρο αναπτυξιακό μοντέλο.
2. Μια χώρα πρωτοπόρο στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
3. Μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές και κοινωνικές προκλήσεις του μέλλοντος και δημιουργούν ευκαιρίες για όλους και ειδικά τους νέους της.
4. Μια χώρα που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, την αξιοπρεπή διαβίωση και τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε κάθε πολίτη, στηρίζει την οικογένεια και παρέχει ισχυρό δίκτυ προστασίας σε όσους το έχουν ανάγκη.
5. Μια χώρα όπου επικρατεί το Κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία, σε μία ασφαλή και σύγχρονη κοινωνία, όπου ο κάθε πολίτης αισθάνεται ότι συμπεριλαμβάνεται και απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.
6. Μια χώρα που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ζωής σε έξυπνες, πράσινες και ασφαλείς πόλεις, προστατεύει το περιβάλλον, αναπτύσσει τη ζωή στην ύπαιθρο και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
7. Μια χώρα εξωστρεφής, που επιδιώκει την περιφερειακή, ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία, θωρακίζεται από εξωτερικές απειλές και εκμεταλλεύεται τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική της θέση.