ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διεξήχθη την Δευτέρα ,06 Δεκεμβρίου 2021, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λεμεσού και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών, διοργάνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο πλαίσιο του προσυνεδριακού του διαλόγου.

Image Galery