ΠΥΛΩΝΑΣ:
Ψηφιακή Μετάβαση και Καινοτομία στην Κοινωνία, την Οικονομία και το Κράτος

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Ψηφιακή Οικονομία – Νεοφυής/Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα
  • Έρευνα και Καινοτομία
  • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, Fintech, Blockchain, Crypto
  • Μεταρρύθμιση του Δημοσίου – Αναδιοργάνωση του Κράτους
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακός Μετασχηματισμός