ΠΥΛΩΝΑΣ:
Υγεία και Κοινωνικό Κράτος

ΘΕΜΑΤΑ:

 • ΓΕΣΥ – Υπηρεσίες Υγείας
 • Περιφερειακό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Αξιοπρεπής Διαβίωση για όλους – Κοινωνική Πρόνοια
 • Ψυχική Υγεία και Κοινωνικός Αποκλεισμός
 • Άτομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις
 • Τρίτη Ηλικία – Συνταξιούχοι
 • Πολιτικές για την Οικογένεια
 • Στεγαστική Πολιτική
 • Μητρότητα
 • Παιδιά και Ανήλικοι
 • Προσφυγική Πολιτική
 • Θρησκευτικές Ομάδες