ΠΥΛΩΝΑΣ:
Σύγχρονη Παιδεία, Σύγχρονη Αγορά Εργασίας

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Σύγχρονο Δημόσιο Σχολείο
  • Τεχνική Εκπαίδευση
  • Ειδική Εκπαίδευση
  • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο
  • Απασχόληση
  • Δεξιότητες του Μέλλοντος – Ευέλικτες Μορφές Εργασίας
  • Εργασιακά Δικαιώματα και Ασφαλιστικό Σύστημα
  • Πολιτικές για τους Νέους