ΠΥΛΩΝΑΣ:
Πράσινη Μετάβαση

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Ουδετερότητα
  • Εσωτερική Αγορά Ενέργειας – Ανανεώσιμες Πηγές
  • Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση
  • Διαχείριση Αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία