ΠΥΛΩΝΑΣ:
Πολιτική και Ιδεολογία

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Ποιοι Είμαστε – Τι Πιστεύουμε
  • Ιδεολογική – Πολιτική – Εθνική – Πολιτισμική Ταυτότητα
  • Σύγχρονη Δημοκρατία – Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες
  • Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς