ΠΥΛΩΝΑΣ:
Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Αστικό Περιβάλλον – Έξυπνες – Πράσινες Πόλεις
  • Φυσικό Περιβάλλον – Υδάτινοι Πόροι – Η ζωή στην Ύπαιθρο
  • Προστασία του Πολίτη – Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
  • Ασφάλεια του Πολίτη
  • Πολιτισμός
  • Αθλητισμός – Άσκηση – Διατροφή
  • Ευημερία των Ζώων