ΠΥΛΩΝΑΣ:
Κράτος δικαίου, δημοκρατία, διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης
  • Διαφάνεια, Λογοδοσία – Καταπολέμηση της διαφθοράς
  • Κοινωνία των Πολιτών – ΜΚΟ – Συμμετοχική Δημοκρατία
  • Κοινωνικές Ελευθερίες και Δικαιώματα
  • Έμφυλη Ισότητα, Συμπεριληπτικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
  • Ρατσισμός και Σχολικός Εκφοβισμός
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αποδοχή της Διαφορετικότητας