ΠΥΛΩΝΑΣ:
Ισχυρή οικονομία και ανάπτυξη

ΘΕΜΑΤΑ:

 • Δημόσια Οικονομικά και Φορολογικός Μετασχηματισμός
 • Ανταγωνιστικότητα και Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων
 • Τραπεζικό Σύστημα
 • Μεσαία Τάξη και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Μεγάλα Έργα και Σύγχρονες Στρατηγικές Υποδομές
 • Το Μέλλον των Υπηρεσιών
 • Τουρισμός – Νέες Μορφές Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη Γης – Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • «Έξυπνη» Βιομηχανική Πολιτική
 • Ναυτιλία – Αερομεταφορές – Διαμετακομιστικό Εμπόριο
 • Αγροτική Παραγωγή – Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών
 • Γαλάζια Οικονομία